Palu Merkez ASM
default logo

Yararlı Dosyalar

Riskli Gebe Değerlendirme Formu
Hastane Ortamı Dışında Doğum Yapma Riski olan Gebe Tespit Formu
AH Tabela ve Kaşe Yönetmeliği
AHB Gruplandırma Rehberi
Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği 2013
El antiseptiği Afiş
WC Kontrol Çizelgesi ÖRNEK
Başarılı Emzirme 10 Adım
Cihaz Bakım ve Kontrol Formu ÖRNEK
EK-1 ASM Denetim Formu
EK-2 AHB Denetim Formu
El Yıkama Afişi 5’li Endikasyon
Emzirme El Afişi
Emzirme Teknikleri
Esnek Mesai Çizelgesi ÖRNEK
Gebelik Dönemi Beslenmesi
Haftalık Çalışma Planı ÖRNEK
İlaç Miktar ve Miad Kontrol Formu
Isı İzlem Çizelgesi
İş Göremezlik Raporu
RİA Uygulama Taahütnamesi
Performans İtiraz Formu
Tıbbi Atık Sınıflandırması